Har du spørsmål, idéer eller tanker du vil dele med Ringerikes ordfører? Da har du mulighet til å møte ham til en uformell samtale i biblioteket  onsdag
27. september klokka 15-18. Alle er hjertelig velkomne!

Translate »