Gebyrer

Bibliotekets gebyrsatser vedtas av Kommunestyret, sist
justert desember 2017.

1. varsel :  40,- kr
2. varsel :  80,- kr
3. varsel :  Erstatningskrav

Filmer og hurtiglåns-bøker (1 ukes lånetid) purres med en gang lånefristen overskrides.

Tap av lånekort:
Det koster kr 20,- å få nytt lånekort.

Erstatninger

Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser.
Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller
deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis, vurderes spesielt. Kravene blir forfulgt med inkasso.
Adresseforandring og tap av lånekort må straks meldes til biblioteket.
Dersom lånereglene ikke overholdes, kan det medføre tap av låneretten.

Translate »