Utskrift, kopi og skanning

 

I biblioteket er det mulighet for å ta utskrifter, kopier og skanne.
Satsene vedtas av Kommunestyret, sist justert 27/12-2014.
NB: Foreløpig er det ikke mulig å skrive ut eller skanne i bibliotekets ubetjente åpningstid.

Priser på kopiering:
– A4 svart/hvitt kr 3,-
– A3 svart/hvitt kr 5,- 
– A4 farge kr 10,-
– A3 farge kr 20,-

Biblioteket kan attestere rett kopi, da er prisen:
– A4 svart/hvitt kr 6,-
– A3 svart/hvitt kr 8,-
– A4 farge kr 13,-
– A3 farge kr 23,-

Dobbeltsidige kopier regnes som 2 sider.

Skanning koster kr 20,-

Translate »