10 gode grunner til å lese for barnet

 

  1. Det er rolig og koselig å bli lest for!
  2. Når vi leser, øker vi ordforråd og språkforståelse hos barnet.
  3. Dere får en felles opplevelse.
  4. Bøker, fortellinger og eventyr er utmerket som utgangspunkt til samtale. Dere får mer å snakke om.
  5. Språket blir bedre.
  6. Barnet lærer å lytte.
  7. Dere øker barnets forståelse for andre mennesker og levemåter.
  8. Barnet får økt selvforståelse ved å gjenkjenne seg selv og andre i bøkene.
  9. Høytlesning stimulerer fantasi, følelser, lek og drømmer hos barnet.
  10. Kunnskapen økes – barnet lærer mer.

Gjengitt med tillatelse fra BokBamsen.

Translate »