Bibliotekets tilbud til skoler og barnehager

 

I samarbeid med Den kulturelle skolesekken Ringerike får alle 4. trinn i kommunen invitasjon til bibliotekbesøk.
Les mer om bibliotekbesøk.

#Søk, finn og vurder i biblioteket er et tilbud for 9. trinn gjennom Den kulturelle skolesekken
Tilbudet inkluderer å bli kjent med biblioteket ; både fysisk og på nett. I tillegg er kildekritikk et sentralt tema. Målet med besøket er at elevene i sin jakt etter informasjon skal kunne finne fram til og vurdere kilder på en mer bevisst måte. .

Stille ut prosjekter på biblioteket?
Vi stiller gjerne ut prosjekter skoler og barnehager lager når vi har ledig kapasitet. Biblioteket er et fint sted å stille ut for at flere skal få se all den kreativiteten som bor i barn og ungdom i Ringerike. Ta kontakt!