Bibliotekets tilbud til skoler og barnehager

I samarbeid med Den kulturelle skolesekken Ringerike får alle 4. trinn i kommunen invitasjon til bibliotekbesøk.
Les mer om bibliotekbesøk.

Ungbok er et annet tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken
Ungbok omfatter en skrivekonkurranse, skriveverksteder og bokkveld for kommunens ungdomsskoleelever.

Stille ut prosjekter på biblioteket?
Vi stiller gjerne ut prosjekter skoler og barnehager lager når vi har ledig kapasitet. Biblioteket er et fint sted å stille ut for at flere skal få se all den kreativiteten som bor i barn og ungdom i Ringerike. Ta kontakt!

Translate »