Bibliotekets tilbud til skoler og barnehager

 

I samarbeid med Den kulturelle skolesekken Ringerike får alle 4. trinn i kommunen invitasjon til bibliotekbesøk.
Les mer om bibliotekbesøk.

Lesestart-bøker

#Søk, finn og vurder i biblioteket
Tilbudet inkluderer å bli kjent med biblioteket ; både fysisk og på nett. I tillegg er kildekritikk et sentralt tema. Målet med besøket er at elevene i sin jakt etter informasjon skal kunne finne fram til og vurdere kilder på en mer bevisst måte.

Stille ut prosjekter på biblioteket?
Vi stiller gjerne ut prosjekter skoler og barnehager lager når vi har ledig kapasitet. Biblioteket er et fint sted å stille ut for at flere skal få se all den kreativiteten som bor i barn og ungdom i Ringerike. Ta kontakt!