Hva er det meråpne bibliotek?

Det meråpne bibliotek er en bibliotekløsning som gir deg tilgang til selvbetjent bibliotek utenom den betjente åpningstiden.

Selvbetjent betyr at personalet ikke yter service i den utvidede åpningstiden som på morgenen er fram til klokka 11 alle hverdager, og fram til klokka 10 på lørdager. På ettermiddagen blir det selvbetjent etter klokka 15.30 på mandag og fredag, og etter klokka 18.30 tirsdag, onsdag og torsdag.

Vær oppmerksom på at personalet kan være til stede i den ubetjente åpningstida, men det er da for å gjøre andre arbeidsoppgaver. Det meråpne tilbudet gjelder for alle på formiddagen. På ettermiddagen gjelder tilbudet for alle over 15 år som har undertegnet avtale. Er du mellom 15-18 år, må du ha underskrift av foresatte.

Selvbetjening
Du kan benytte deg av flere av bibliotekets tilbud. Du kan låne og levere inn bøker, hente bestilt materiale, lese aviser og tidsskrifter og benytte PCene. Kopiering, skanning og ta utskrifter skal du også kunne utføre i ubetjet tid på sikt. It-tjenesten jobber med en løsning for oss.

Lån og innlevering
Det er to selvbetjeningsautomater i lokalet. Disse kan benyttes til lån og innlevering. Følg instruksene på automatene. Alarmen utløses dersom du forlater lokalet uten å ha registrert lånene dine.

Translate »