Det gode vi ikkje gjer
Ragnhild Kolden
Samlaget, 2017
229 s

SPENNENDE PÅ EN FASCINERENDE
UBEHAGELIG MÅTE

Selma synes hun lever et helt greit liv; hun har sine faste
rutiner for husarbeid, turer i skogen og besøk hos dattera som
bor på institusjon akkurat nå, fordi hun sliter psykisk. Men Selmas
trygge tilværelse kjennes truet da Paul Lund dukker opp igjen
i bygda, nærmere bestemt i et nabohus hun alltid passerer på de
daglige spaserturene. Selma bærer nemlig på et agg til Paul; hun
meldte ham til politiet for noen år siden, etter at dattera hennes sa
han hadde forgrepet seg på henne. Paul ble siden frikjent og
forsvant fra bygda, men Selma vet jo godt at å bli frikjent ikke er
det samme som at man er uskyldig!
Flere i Selmas omgangskrets forsøker å si til henne at Paul ikke er
akkurat som hun tror, at hun dømmer ham for hardt, men det preller av.
Etter hvert tar hun saken i egne hender for at rettferdigheten skal skje
fyllest, og da …

Denne romanen er spennende på en fascinerende ubehagelig måte.
Synsvinkelen ligger hos Selma, men vi som leser ser flere siden av saken
enn hva hun er i stand til, der hun styrer på med sitt, med skylappene på.
Dette gjør at jeg som leser blir ganske nervøs for hva hun kan finne på …

Anbefalt av Randi

Translate »