Avdeling Sokna
Avdeling Sokna ligger i Samfunnshuset, som er nabobygget til Sokna skole, 
og er bibliotek både for skolen og for andre folk i bygda.

Åpningstider avd. Sokna
Alle dager 09.00-21.00 med unntak av juli.

Betjente åpningstider
Tirsdag: 10.00 – 14.00

Torsdag: 16.00 – 19.00

Tlf. 32 14 55 95

Translate »