Ringerike bibliotek hadde 77032 besøk på hovedbiblioteket, 5576 på Sokna – til sammen 82608. Sokna begynte å føre statistikk over besøk i april 2016, så vi har ikke sammenlignbare tall bakover i tid, men for hovedbiblioteket er økningen ca 19,6 %.

Utlånet (tallet omfatter summen av førstegangslån og fornyelser) har økt med ca 5,5 % fra 2016 – vi hadde totalt 82748 utlån for hovedbiblioteket + avdelinger. Det har vært en tendens over hele landet de siste årene, at utlånet har sunket; kanskje har det snudd i 2017? Utlånstallene for hele landet er ikke klare, så vi har ikke noe å sammenligne med enda.
Utlån per innbygger er ca 2,8. Det er lavere enn landsgjennomsnittet, som i 2016 (tall for 2017 foreligger ikke enda) var ca 4,3.
Økningen i utlånstallet for vår del har kommet i form av økt utlån av papirbøker, DVD-er og e-bøker. Utlån av lydbøker og musikk har gått ned.

Per 31.12.2017 hadde 720 brukere skrevet avtale om Meråpent bibliotek, det vil si 720 personer har fått tilgang til å bruke biblioteket utenom de betjente åpningstidene, og har mulighet til å komme inn på biblioteket mellom 9.00 og 21.00 alle dager.

De 5 mest utlånte bøker for voksne i 2017:

“Tørst” av Jo Nesbø (118 utlån)
“Arv og miljø” av Vigdis Hjorth (109 utlån)
“Når det mørkner” av Jørn Lier Horst (88 utlån)
“Jeg vet hvor du bor” av Unni Lindell (72 utlån)
“To søstre” av Åsne Seierstad (68 utlån)

De 5 mest utlånte bøker for barn i 2017:

“Dobbel innsats – nr 11 i serien av En pingles dagbok” av Jeff Kinney
“Tøffe tider – nr 8 i serien av En pingles dagbok” av Jeff Kinney
“Karsten og Petra er bestevenner” av Tor Åge Bringsværd
“Kaptein Supertruse og de rampete robotene” av Dav Pilkey
“Dustedagboka (nr 9)” av Racel R. Russell

 

Translate »