Verdens bokdag er utpekt av UNESCO til en verdensomspennende feiring av bøker og lesing, og markeres i mer enn hundre land mandag 23. april, også i Ringerike bibliotek. På hovedbiblioteket feires dagen blant annet med bokloppemarked, quiz, utstillinger og Litteratur til lunsj.

Loppemarkedet starter 23. april klokka 11, og varer til og med lørdag. Her kan du lete og grave i stabler av utgåtte skatter fra samlingen. Du kan blant annet finne barnebøker, romaner og fagbøker om mangt og meget.

Dagen feires også med quiz for barna i barneavdelingen hele den betjente åpningstiden (klokka 11-15.30). Vi har to fine premier, og to heldige vinnere blir trukket ut blant de innkomne rette svarene.

Vi kan også by på to nye utstillinger. Den ene har vi planlagt i lengre tid, og er en samling av alle de ulike “bokmerkene” vi har funnet i bøkene dere har lånt på biblioteket, og levert tilbake med bokmerker i. Vi kan love at dere er ganske oppfinnsomme i hva som blir brukt! Mange bokmerker bærer nok også preg av å være et resultat av «Vi tar det som ligger i umiddelbar nærhet av godstolen». Vi tror utstillingen kan bli en morsom opplevelse.

Den andre utstillingen er en samling bokanbefalinger, hvor hver ansatt ved biblioteket har skrevet personlige anbefalinger på bokmerker som ligger i de utstilte bøkene. Bøkene er selvfølgelig til utlån, men vi setter pris på om dere tar vare på bokmerkene. Hyggelig er det også om dere vil skrive deres egen mening om bøkene på bokmerkene etter å ha lest dem. Ønsker dere ikke å ha med bokmerkene hjem, kan dere levere dem i skranken eller la bokmerkene ligge igjen der hvor dere fant bøkene.

Klokka 12 inviterer vi til Litteratur til lunsj. Velkommen til en hyggelig halvtime med litteraturformidling ved bibliotekarer, og sang ved elever fra Ringerike kulturskole. Ta gjerne med matpakke, vi spanderer kaffe/te.

Translate »