Det kan kanskje virke uoverkommelig å komme igang med å skrive sin livshistorie. Onsdag 5. september fra klokka 15-16 kan du få hjelp til dette. Da kommer Kjersti Reffhaug Eie, livshistorieformidler fra Vita Veritas, til Ringerike bibliotek. Eie hjelper deg med spørsmål som:

* Hvordan skal jeg begynne?
* Hva bør jeg, og hva bør jeg ikke skrive om?
Hvordan skrive slik at det blir interessant å lese?
* Hvordan strukturere alt jeg har lyst til å skrive om?

Kjersti Reffhaug Eie tilbyr veiledningen kostnadsfritt, og tilbudet er åpent for alle. Velkommen!

 

Translate »