Har du spørsmål, idéer eller tanker du vil dele med Ringerikes ordfører? Da har du mulighet til å møte ham til en uformell samtale i biblioteket torsdag 18. oktober klokka 12-15. Alle er hjertelig velkomne!

Translate »