Fra uke 41 og fram til jul kommer biblioteket til å fylles opp med ungdom som skal få lære seg å bli gode bibliotekbrukere og trygge på bruk av kilder på nettet. Det nye tilbudet #Søk, finn og vurder i biblioteket! er et tilbud  til alle elever på 9. trinn, og er en del av Den kulturelle skolesekken. Alle ungdomsskolene i kommunen har fått mulighet til å melde seg på, og interessen har vært veldig stor.

Tilbudet inkluderer kjennskap til hvordan bibliotekets samlinger er organisert, innføring i bibliotekets nettside og hvordan søke i bibliotekkatalogen på nett.

Videre vil kildekritikk være et viktig tema. Et av kompetansemålene i Kunnskapsløftet etter 10. trinn er at elevene skal kunne søke etter, velge ut kilder og vurdere de kritisk. Dette presiseres også under digitale ferdigheter for samtlige fag i læreplanen. Målet med besøket er at elevene i sin jakt etter informasjon skal kunne finne fram til og vurdere kilder på en mer bevisst måte. Elevene vil få mulighet til å delta aktivt og besøket avsluttes med en quiz etterfulgt av egentid.

Velkommen skal dere være!

Translate »