Har du spørsmål, idéer eller tanker du vil dele med Ringerikes ordfører? Da har du mulighet til å møte ham til en uformell samtale i biblioteket torsdag 15. november klokka 12-15.
Vel møtt!

Translate »