Biblioteksøk er et nasjonalt prosjekt som er under utvikling; forventes ferdigstilt i 2018. Fra mandag 5. november er bibliotekene i Buskerud fylke også med i prosjektet, og bibliotekbrukerne oppfordres til å ta tjenesten i bruk.

Hva er Biblioteksøk?
Biblioteksøk gir deg mulighet til å låne litteratur fra alle norske bibliotek, og gir direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket som har utviklet tjenesten for å bidrar til å jevne ut ulikheter mellom norske bibliotek, og gi alle innbyggere samme tilgang til litteratur, uavhengig av størrelsen på biblioteket i kommunen de bor i.

I Biblioteksøk kan du finne bøker, men også andre medier som lydbøker og film vil være med. I Biblioteksøk vil du ikke kunne finne enkeltartikler eller deler av bøker og tidsskrifter.

Biblioteksøk er først og fremst ment brukt til å finne materiale ditt lokale bibliotek ikke har. Dersom ditt lokale bibliotek ikke har det du er ute etter, kan du altså enkelt søke i de aller fleste bibliotek i Norge samtidig i Biblioteksøk. Du trenger nasjonalt lånekort for å bruke Biblioteksøk. Dersom du vil hente boka hos oss må du velge hentebibliotek: Ringerike bibliotek.

 

 

 

Translate »