Nær 60 % av Oslo-ungdom i aldersgruppen 16-19 år var i følge en omfattende NOVA-undersøke fra 2015 enige i påstanden «Jeg mener det foregår en krig mellom Islam og Vesten» (http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Holdninger-til-ekstremisme).

Farhan Shah

Samtidig med økende innvandring til Norge har medier og politikere i større grad enn tidligere problematisert muslimers samfunnsrolle lokalt og globalt. Til Ringerike bibliotek kommer to unge muslimer for å samtale om Islam og integrering, om hverdagslige og store prinsippspørsmål. Hvordan er det å vokse opp som muslim i Norge? Hvilke utfordringer møter de og hvor går grensene mellom kultur og religion? Hva tenker de om stridsspørsmål som bruk av hijab, håndhilsing i arbeidslivet og radikalisering av ungdom?

 

Lajla Omarova

Farhan Shah har vokst opp på Bjørndal utenfor Oslo og arbeider for tiden på en doktoravhandling innenfor islamsk filosofi og teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Shah var også bidragsyter til antologien Islamsk humanisme (Moment 2016) sammen med en rekke muslimske akademikere og samfunnsdebattanter.

Lajla Omarova (17) er elev ved Ringerike videregående skole hvor hun går på utdanningsprogram for studiespesialisering. Omarova er født i Ingushetia (et bittelite land ved siden av Tsjetsjenia), men kom til Norge allerede i 2002.

 

Ole Jakob Løland

Samtaleleder er Ole Jakob Løland, fagreferent i teologi ved Universitetsbiblioteket i Oslo og ordinert prest i Den norske kirke vil lede samtalen. Løland bor i Hønefoss og var i høst bokaktuell som medforfatter av utgivelsen Global kristendom (Universitetsforlaget 2018). Boka belyser kulturelle og samfunnsmessige aspekter ved kristendommen som verdens største religion på globalt nivå i dag.

Arrangement i samarbeid med Hole bibliotek og støttet av Fritt Ord. Gratis inngang.

Enkel servering. 

Translate »