Har du spørsmål, idéer eller tanker du vil dele med Ringerikes ordfører? Da har du mulighet til å møte ham til en hyggelig og uformell samtale i Ringerike bibliotek torsdag 25. april fra kl.12.00 til 15.00.

Velkommen!

Translate »