Utvikler Ringeriksregionen seg i positiv retning? Er Ringeriksregionen et bedre sted å bo i dag enn i går? Dette vil være sentrale spørsmål i Steinar Aasnæss sin presentasjon av årets Vekstbarometer for Ringeriksregionen på Ringerike bibliotek onsdag 22. mai kl.12.00. I Vekstbarometeret presenteres også flere tiltak som vil kunne utløse vekst i regionen og bidra til en ønsket utvikling i Ringeriksregionen. Næringslivslederne i regionen er også spurt om hvilke forventinger de har til 2019. Svaret får dere gjennom presentasjonen. Ringeriksregionen er en felles bo og arbeidsmarkedsregion og presentasjonen omhandler Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Steinar Aasnæss er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike. Til daglig jobber han med undervisning i samfunnsøkonomi. Som campus kontakt ved Campus Ringerike er han også involvert i en rekke regionale utviklingsprosjekter.

Vi holder kaffe eller te. Gratis inngang. Velkommen!

Arrangement i samarbeid med USN.  

 

       

Translate »