Hva med å bruke sommeren til å lese mange interessante, morsomme, nifse og spennede bøker? Blir du med på vår lesebingo kan det hende du får leseopplevelser du ellers aldri ville ha fått. Ved å bli  med på lesebingo må du lese bøker etter gitte kategorier for å få bingo. Spør etter bingoskjema i skranken, eller last skjemaet ned her: Lesebingo

Fyll inn forfatter og tittel i bingorutene etter som du har lest. Du kan fylle ut en rad loddrett, vannrett eller diagonalt. Ferdig utfylt skjema må leveres innen
31. august. Vi trekker 3 heldige vinnere av de som har fått/lest seg til bingo.

Ferietid er lesetid!

Translate »