Siden 1912 har Ringerikskraft forsynt Ringeriksregionen med fornybar energi. Ringerikskraft er eid av Ringerike kommune, Hole kommune og KLP, og er en av de største lokale hjørnesteinsbedriftene.
 
Produksjonssjef Helge Bergstrøm kommer til Ringerike bibliotek for å holde et engasjert innlegg om historien bak selskapet, hvordan det har formet oss til det vi er i dag og hvilke muligheter og utfordringer som må møtes i fremtiden. Bergstrøm ser frem til å møte lokalbefolkningen på biblioteket onsdag 18. mars kl.12 og setter av tid til spørsmål og dialog.
 
Ta gjerne med matpakke. Vi holder kaffe og te.
 
Gratis inngang. Velkommen!
Translate »