Har du lyst til å låne ebøker fra biblioteket eller lese aviser og tidsskrifter i PressReader, men mangler lånekort?
Da kan du enkelt registrere deg som låner på nettet!
Klikk på denne lenken: Lånerregistrering
Du vil da få mulighet til å logge deg inn på MappaMi. Du kan også låne e-bøker og logge deg på PressReader fra MappaMi.
Akkurat nå har vi sperret for bestillinger av materiale, men når dette åpnes igjen, kan du også bestille av bibliotekets materiale.
Fysisk lånekort som gir tilgang til å låne fysisk materiale, kan du få når biblioteket er åpnet for publikum igjen.

Translate »