Vi får en del spørsmål om dagen, om når biblioteket blir åpnet igjen.
Svaret er at vi ikke vet. Det er komplisert å sikre at smittevernhensyn ivaretas på en forsvarlig måte. En del bibliotek har åpnet igjen, men de har restriksjoner på besøk hva gjelder antall samtidige besøkende og varighet på besøk, og hvilke tjenester som tilbys.

De fleste bibliotek som har åpnet igjen, tillater kun korte besøk for å levere og låne materiale, og nettopp innlevering og utlån ivaretar vi ved Ringerike bibliotek gjennom take away-utlånet vårt. Les mer om det her: https://ringerikebibliotek.no/2020/04/vi-tilbyr-take-away-utlan/

Vi har stor forståelse for at mange gjerne vil inn i biblioteket for å se hva vi har på hyllene, lese aviser og møte folk. Men det er en utfordring at besøk i mer enn 15 minutter må kunne spores i ettertid, og dette igjen må ikke komme i konflikt med reglene om personvern. Fra sentralt hold anbefaler man at vi ikke tilbyr folk å lese aviser og lignende i bibliotekrommet, og vi ser at bibliotek i hele landet overholder disse anmodningene

INNLEVERINGER
Vi ønsker at du leverer materiale som er på overtid. Bruk innleveringsluka til venstre for inngangsdøra til biblioteket.
Vi purrer ikke materiale, men det kan hende vi sender meldinger til deg om materiale som er etterspurt eller har venteliste. Når vi sender slike forespørsler, påløper ikke purregebyr.

TRENGER DU UTSKRIFTER?
Det er mulig å bestille utskrifter hjemmefra og hente dem innenfor åpningstidene i take away-utlånet.
Gå til print.princh.com, tast inn nummeret til Ringerike biblioteks skriver: 100887.
Betaler du på nett (i princh) kommer utskriften ut på bibliotekets skriver. Merk utskriften med navnet ditt, så er det lettere for oss å sortere hvem som skal ha hvilke utskrifter.

Translate »