Siden biblioteket er åpent igjen, trenger vi å få tilbake materiale hvor lånefristen er utløpt. Vi ser oss derfor nødt til å begynne å sende purringer fra og med uke 25.

Sjekk ut lånetiden på det materialet du har hjemme. Trenger du å fornye lån – husk at mye kan gjøres ved å logge inn i MappaMi. I MappaMi ser du status for hvilke bøker du har lånt, og når innleveringsfristen er. Du kan også fornye lån.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

Translate »