P.G. Wodehouse: Jeeves og Wooster

På BBC sine nettsider ble det nylig publisert en artikkel med tittelen: «The man who wrote the most perfect sentences ever written». Det må man jo si er en ganske sterk anbefaling.

Mannen det dreier seg om er P.G. Wodehouse (1881-1975) britenes uforlignelige humorist. Han var svært produktiv og skrev nesten hundre romaner og novellesamlinger. Særlig kjent er vel bøkene om den ikke helt oppegående overklasseynglingen Bertie Wooster og hans eminente tjener Jeeves.

Vi har syv romaner/novellesamlinger om dette uforlignelige paret her på biblioteket. I tillegg er en rekke Wodehouse-bøker tilgjengelige i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Dette er perfekt sommerlektyre!

Handlingen er som oftest lagt til engelsk overklassemiljø i mellomkrigstiden. Miljøet kan minne om Downton Abbey, men dramaene som utspiller seg er utelukkende humoristiske.

Bertie Wooster er en sorgløs ungkar som stadig roter det til for seg på ymse vis, slik at Jeeves må ile til å ordne opp. En omtale av boken «Jeeves og diktatoren» kan gi en pekepinn om hva slags intriger det dreier seg om:

«Bertie Woosters sorgløse ungkarsliv blir på ny forgiftet av skrekkinnjagende tanter, viltre venner fra Droneklubben og samvittighetsløse damer fra det engelske aristokrati. Og et nytt uhyre kaster slagskygger over hans lyse tilværelse, Diktatoren, de nasjonale svartbuksers voluminøse leder.»

Jeg avslutter med noen av de perfekte setningene som BBC-artikkelen nevner. Her får vi innblikk i Berties noe anstrengte forhold til sine tanter, samt et par morsomme og til dels absurde dialoger. Sitatene er på originalspråket, men de norske oversettelsene er også bra, særlig bøkene som er oversatt av Axel Seeberg.

God fornøyelse!

Anbefalt av Aasmund

«My Aunt Dahlia has a carrying voice… If all other sources of income failed, she could make a good living calling the cattle home across the Sands of Dee.»

«It isn’t often that Aunt Dahlia, lets her angry passions rise, but when she does, strong men climb trees and pull them up after them.»

«Aunt Agatha, who eats broken bottles and wears barbed wire next to the skin.»

«Aunt Agatha is like an elephant—not so much to look at, for in appearance she resembles more a well-bred vulture, but because she never forgets.»

«It is no use telling me there are bad aunts and good aunts. At the core, they are all alike. Sooner or later, out pops the cloven hoof.»

‘There are moments, Jeeves, when one asks oneself, “Do trousers matter?”‘
‘The mood will pass, sir.’

‘You can’t be a successful Dictator and design women’s underclothing.’
‘No, sir.’
‘One or the other. Not both.’
‘Precisely, sir.’

Translate »