Onsdag 25. november kl.12.00 kan du høre Jens E. Fjeld fortelle om sin nye roman på Ringerike bibliotek.

Jens E. Fjeld er fjerdegenerasjons «Nordsi’a gutt» Han har etter fem og et halvt års arbeid nettopp utgitt boka – “Olav Haraldsson. Olav den hellige: Fra leiesoldat til helgen”.

Romanen er i all hovedsak basert på de islandske verkene fra Snorre Sturlassons «Heimskringla» og «Flatøyboka». Vi får et innblikk i vikingtidens begynnelse, reisene vikingene utførte, og den kulturarven de bar. Den handler om Olav Haraldssons fødsel og oppvekst på Ringerike, og hans reiser i Russland og Europa. Boka skildrer Olavs hjemkomst til Norge i 1015, og kampen for å få kristendommen innført. Både «Gjermundbofunnet» i Haug og «Vinlandssteinen» fra Norderhov er omtalt.

Som mangeårig medlem i Ringerike historielag tok Fjeld initiativ til opptrykk av «Hønefossboka» og «Norderhovsboka» fra 1915. Han har også hatt sin egen spalte i Ringerikes Blad på 1980-tallet under tittelen «Kjenn din by».

Påmelding. Gratis inngang. Velkommen!
Hvordan kan DU delta?Send epost til bibliotek@ringerike.kommune.no med ditt navn, telefonnummer og navnet på arrangementet. Begrenset antall deltakere.NB: Deltakers navn og telefonnummer blir oppbevart i
10 dager etter arrangementet mht. smittesporing.
Translate »