Fotoutstillingen Bruene i Kroksundet av Erland Røed 

Foto av Erland Røed

 

Vi har satt opp en fotoutstilling av Erland Røed – denne gang med Kroksund bru i Hole som tema. Han bor selv i Kroksund og har kunnet fotografere Sundet gjennom mange år. Fotografen har tidligere hatt flere utstillinger blant annet i Kulturstiftelsen Fengslet, men da har hovedtema vært dyr, og spesielt fugler, ofte fotografert i vårt distrikt. 

Tittelen på utstillingen – Bruene i Kroksundet, som vises i Ringerike bibliotek henspiller på at det faktisk er to bruer der; en fra 1850-årene og en fra 1970-tallet som ble bygd oppå den gamle steinbrua. I tillegg viser bildene at bruene i Kroksund kan fremstå i mange varianter av farger, tåke og sollys.

De tidligste fotografiene av brua og omgivelsene rundt, er fra 2006.
Kroksund er et urgammelt krysningssted som enn så lenge har bevart sitt særegne, kulturhistoriske uttrykk. Dette uttrykket har Erland prøvd å fange fra samme vinkel – på ulike døgn og årstider.

Utstillingen blir hengende til 19. februar.

Til venstre: Bibliotekar Bente Bråten. Til høyre: Erland Røed

 

Translate »