«Mitt kalde hjerte»
av Ashley Audrain

Blythe og Fox får en datter, Violet. Fox synes umiddelbart å få et naturlig og tett forhold til barnet, mens Blythe sliter med morsrollen. Hun kjenner ikke den uforbeholdne kjærligheten og naturlige hengivenheten hun synes hun burde kjenne. Violet har perioder med mye gråt, og det skjer etter hvert flere ganger at Blythe lar Violet bli liggende i hysterisk gråt, mens hun selv sitter og skriver med lydtette øreklokker. Én dag kommer Fox hjem og ser hvordan kona holder på. Etter dette er det som han aldri stoler helt på at Blythe tar godt nok vare på jentungen. Blythe på sin side, synes det er noe med Violet. Noe som skremmer. Den gutten i barnehagen, som døde etter et fall fra lekestativet; så hun riktig da hun så at Violet spente ben for ham? Kan det være tilfelle at hun ville ham vondt og aktivt gikk inn for at han skulle dø? Blythe kan jo ikke tro det om sitt eget barn, så hun rister av seg bekymringen.
Etter noen år får de sønnen Sam, og nå endelig kjenner Blythe den uforbeholdne morskjærligheten, mens det mellom Blythe og Violet fortsatt er en kjølig avstand. Én dag skjer en fatal ulykke, og Blythe begynner igjen å være urolig for om Violet kan være i stand til å gjøre onde handlinger… Spennende som en thriller, tankevekkende om mors- eller foreldrerollen, og omsorgssvikt som kan skape trøbbel for flere generasjoner. Anbefalt av Randi