Mine bilder
av Sverre Bjertnæs

Sverre Bjertnæs er en norsk anerkjent billedkunstner som debuterer som forfatter med denne essaysamlingen.
Den handler om Bjertnæs selv, hans forhold til andre kunstnere, både hva gjelder vennskap, men også hans personlig forhold til andres kunstverk.

Gjennom 25 år har Bjertnæs hatt en omfattende utstillingsvirksomhet i Norge, Europa og USA. Han deltok på sin første utstilling allerede som 15-åring.
Anledningen var Nerdrumskolens gruppeutstilling hos Blomqvist i Oslo. Sin første separatutstilling hadde han i Bjarne Melgaards galleri i 2000.

Særlig to ting har preget Bjertnæs gjennom store deler av hans karriere: Å samle på verker av kunstnere han beundrer, og hans problematiske forhold til alkohol.

I «Mine bilder» har Bjertnæs tatt utgangspunkt i beskrivelser av bilder han har på veggen hjemme. Ut fra disse kunstverkene forteller han om sitt eget liv.
De fleste av bildene er laget av kunstnere han har et sterkt forhold til, enten de har vært læremestere, venner eller forbilder.

For meg fremstår boka som ærlig. Den handler om utenforskap, alkoholisme og vennskap, –  og hans forhold til kunstnere og deres kunstverk.

Personlig likte jeg spesielt godt å lese om kunstverket Solen av Edvard Munch. Bildet henger i Universitetets aula i Oslo.
Jeg har bare sett bildet som foto, men Bjertnæs fikk meg til å ønske å dra til Oslo for å se nærmere på originalmaleriet.

Anbefalt av Aase