Det første bindet om boplasser og beboere på Sokna og i Stømsoddbygda er nå ferdigstilt.
Mandag 16. oktober kl 18.00 blir boka presentert på Ringerike bibliotek i Hønefoss.

Det har vært et stort savn blant beboere og utflyttere med røtter fra Lunder at de ikke har hatt en lokal bygdebok for øvre Soknedalen. A. Lagesens bøker fra 1927 til 1935 om Ringerikes slekter er verdifulle, men slektene og beboerne i Lunder anneks er ikke med i disse.

Soknedalens lokalhistoriske forening fikk i januar 2020 en anmodning fra et medlem om å ta initiativ for å lage en bygdebok. I september 2021 vedtok styret i nevnte forening å gå inn for bokprosjektet, ta på seg det økonomiske ansvaret og Ragnvald Lien sa ja til å være redaktør av bøkene og forfatter av teksten. Lien er en erfaren lokalhistoriker som står bak flere hundre publikasjoner og med familiære røtter fra dette distriktet. For å bistå forfatteren ble det satt ned en bygdebokkomite bestående av Hilde Mehlum Bjerknes, Trude Nilsen, Anne-Berit Tuft, Alf Elling Omholt, Amund Gulsvik, Karsten Lien, Harald Maribo og Per Maribo.

Første bind av verket er nå klart, og på Ringerike bibliotek mandag 16. oktober kl 18.00 kan du få høre mer om dette etterlengtede verket. Ragnvald Lien kommer, sammen med Harald og Per Maribo.

Om redaktør og forfatter: Ragnvald Lien (f. 1951), Sokna, er utdannet cand.real. med biologi hovedfag 1976, Pedagogisk seminar samme år. Fast tilsatt som lektor ved Ringerike gymnas fra 1977, rektor ved Ringerike videregående skole 2009–2016. Lien var leder i Buskerud Venstre 1993–1996 og for Lærerforbundet Buskerud 1995–1998. Han har skrevet slektshistoriske artikler i Hringariki, organ for Ringerike Slektshistorielag og i Dalen vår, organ for Soknedalen lokalhistoriske forening. Lien var redaktør for det lokalhistoriske bladet Heftet Ringerike 2015–2021.