Dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson

Velkommen til en ny runde med Lørdagsuniversitetet!
Først ut er dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson med foredraget
Kvalitet: Et spørsmål om hode eller hender?
Til grunn for dette spørsmålet ligger en pågående debatt i samfunnet om hvordan vi skal løse fremtidens utfordringer med mangel på helsepersonell. Debatten kan ofte få steile fronter der noen påstår at det viktigste er å få nok hender til å utføre jobben, mens andre mener at det er først og fremst kompetanse som er svaret på helsetjenestens utfordringer.
I foredraget presenteres forskningens svar på spørsmålet.

Pia Cecilie Bing-Jonsson er dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap og er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet. Hun har forsket på profesjonell kompetanse i ti år. Bing-Jonsson er opptatt av å formidle forskning på en forståelig måte, og liker at publikum blir engasjert og stiller kritiske spørsmål til det hun formidler.

Gratis inngang. Meld deg gjerne på til bibliotek@ringerike.kommune.no.
VELKOMMEN!

Arr: Ringerike bibliotek i samarbeid med Universitetet i Sørøst- Norge.