Plastforurensing er et økende problem. Plast er tungt å bryte ned, og den hoper seg derfor opp i naturen, samtidig som produksjonen stadig er økende. Resirkulering og nye, biologisk nedbrytbare plasttyper er viktige bidrag til å begrense plastforurensing, men det er fortsatt en lang vei å gå, og plast som verken er resirkulerbar eller er beregnet til biologisk nedbrytning fortsetter å hope seg opp.

Andrew Jenkins er professor ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for natur, helse og miljø, campus Bø. Lørdag 14. oktober klokka 12 kommer han til Ringerike bibliotek med foredraget Mikrober som bryter ned plast.

Jenkins har fokusert sin forskning på mikrober som bryter ned og livnærer seg på polyetylen, en plasttype som er mye brukt og som er tungt nedbrytbar. Han og temaet har isolert flere mikrober som har denne evnen. Dette har implikasjoner for den sirkulære økonomien og forurensingsproblematikken, samtidig som det gir en unik mulighet for å observere evolusjon i sanntid.

Velkommen til foredrag! Gratis inngang. Meld deg gjerne på til bibliotek@ringerike.kommune.no.

 

Arr: Ringerike bibliotek i samarbeid med Universitetet i Sørøst- Norge.