I Norge er det i dag 100 000 mennesker med demens og 400 000 nære pårørende. Om noen tiår vil antallet dobles.
Vi trenger kunnskap og åpenhet om demens slik at de med demens og deres pårørende kan leve så gode liv som mulig. (Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen).

For å spre kunnskap om temaet kommer kommunens demenskoordinator, Ave Uke, til Ringerike bibliotek torsdag 21. september kokka 17. Ave vil fortelle om demenskoordinatoren sin rolle i demensoppfølgingen, og hvilke ulike tilbud Ringerike kommune har til til personer med demens. Det blir mulighet for spørsmål og samtale.

Gratis inngang. Velkommen!