Lokalhistorie

 

Ringerike bibliotek har en samling av bøker og skrifter om Ringerike og tilgrensende områder, som Krokskogen, Vassfaret og Holleia. Samlingen kalles Ringerikesamlingen.

 

Samlingen inneholder også  skjønnlitterære bidrag av forfattere fra Ringerike og omegn. Det lokalhistoriske tidsskriftet Heftet Ringerike er i Ringerikesamlingen.

Ringerikesamlingen inneholder avisutklipp fra lokalaviser. Avisutklipp er i hovedsak innen stoffområdene historie/kultur, og om personer som har markert seg i lokalsamfunnet.

Primærkilder for slektsgranskere er tilgjengelige på mikrofilm. Ringerikesamlingen har kirkebøker tilbake til 1600-tallet. Videre inneholder samlingen tingbøker, folketellinger og panteregistre.

Leseapparat for mikrofilm står til disposisjon.  Utskrifter koster 3 kr pr side.

Ringerikesamlingen benyttes på stedet, men en god del av materialet finnes også som utlånseksemplarer.

Trenger du hjelp, ta kontakt med en bibliotekar.