Onsdag 7. oktober kl.12 inviterer vi til Kunnskap til lunsj foredrag om framtidas Ringerike. Hva mener DU om framtidas Ringerike?

Med Ringeriksbanen vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna Oslo og befolkningsvekst er ventet. Kommunestyret har vedtatt fokusområder blant FNs bærekraftsmål. Innenfor disse skal vi sette våre lokale mål for hvordan vi ønsker Ringerike skal utvikle seg fremover. Dette er en del av pågående arbeid med ny kommuneplanens samfunnsdel; -som er kommunens  viktigste styringsdokument. Nå har du sjansen til å påvirke! Prosjektleder Ellen Margrethe Stabursvik og klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen forteller om hvorfor kommuneplanens samfunnsdel er viktig for deg og vil gjerne høre dine meninger.

 

Ta gjerne med matpakke. Vi holder kaffe eller te.
Krever påmelding. Gratis inngang. Velkommen!

Hvordan kan DU delta?

Send epost til bibliotek@ringerike.kommune.no med ditt navn, telefonnummer og navnet på arrangementet. Begrenset antall deltakere.
NB: Deltakers navn og telefonnummer blir oppbevart i 10 dager etter arrangementet mht. smitteoppsporing

Translate »