Onsdag 25. november kl.12.00 har du gleden av å høre Jens E. Fjeld fortelle om sin nye roman på Ringerike bibliotek.

Jens E. Fjeld er fjerdegenerasjons «Nordsi’a gutt» Han har etter fem og halvt års arbeid nettopp utgitt boka – “Olav Haraldsson. Olav den hellige: Fra leiesoldat til helgen”. 

Romanen er i all hovedsak basert på de islandske verkene fra Snorre Sturlassons «Heimskringla» og «Flatøyboka». Vi får et innblikk i vikingtidens begynnelse, reisene de utførte, og den kulturarven de bar. Den handler om hans fødsel og oppvekst på Ringerike, og hans reiser i Russland og Europa. Boka skildrer hans hjemkomst til Norge i 1015, og hans kamp for å få kristendommen innført. Både er «Gjermundbofunnet» i Haug, «Vinlandssteinen» fra Norderhov omtalt.

Som mangeårig medlem i Ringerike historielag tok han initiativ til opptrykk av «Hønefossboka» og «Norderhovsboka» fra 1915. Han har også hatt sin egen spalte i Ringerikes Blad på 1980-tallet under tittelen «Kjenn din by».

Påmelding. Gratis inngang. Velkommen!

Hvordan kan DU delta?Send epost til bibliotek@ringerike.kommune.no med ditt navn, telefonnummer og navnet på arrangementet. Begrenset antall deltakere.NB: Deltakers navn og telefonnummer blir oppbevart i 10 dager etter arrangementet mht. smitteoppsporing

Translate »