Runar Bakken, dosent emeritus.

Velkommen til et populærvitenskapelig foredrag lørdag 14. november kl.12 med Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge. I foredraget vil han ta for seg paradokset rundt ønsket om å leve lenge, men ikke bli gammel. Åpent for alle. Krever påmelding. Velkommen!

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid med Universitetet i Sørøst – Norge (USN) om å opplyse og spre forskningsbasert kunnskap til allmennheten.

Hvordan kan DU delta?

Send epost til bibliotek@ringerike.kommune.no med ditt navn, telefonnummer og navnet på arrangementet. Begrenset antall deltakere.
NB: Deltakers navn og nummer vil bli oppbevart i 10 dager etter arrangementet mht. smitteoppsporing i tilfelle eksponering av covid-19. 

Translate »