Førsteamanuensis, Solfrid-Bratland-Sanda

Velkommen til et populærvitenskapelig foredrag lørdag 10. oktober kl.12 med Sofie Bratland-Sanda, førsteamanuensisved Universitetet i Sørøst-Norge. I foredraget vil vi bli kjent med hvilke effekter fysisk aktivitet har på mental helse, og hvordan fysisk aktivitet brukes forebyggende og behandlende ved ulike psykiske lidelser. Åpent for alle. Krever påmelding. Velkommen!

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid med Universitetet i Sørøst – Norge (USN) om å opplyse og spre forskningsbasert kunnskap til allmennheten.

 

Hvordan kan DU delta?

Send epost til bibliotek@ringerike.kommune.no med ditt navn, telefonnummer og navnet på arrangementet. Begrenset antall deltakere.
NB: Deltakers navn og nummer vil bli oppbevart i 10 dager etter arrangementet mht. smitteoppsporing i tilfelle eksponering av covid-19. 

Translate »