Gun Ingrid Aspelund
konsulent

Tlf: 32 11 75 00

Åse Bekkeheien
bibliotekar

Tlf: 32 11 75 00

Anne Gerd
Bjorvatn-Eneroth

bibliotekar
avd. Ringerike fengsel

Tlf: 33 20 75 57

 

 

Bente Bråten
bibliotekar 

Tlf: 32 11 75 00

 

Kari Gustavson
konsulent

Tlf: 32 11 75 00

Sissel Haugen
avdelingsleder
avd. Ringerike fengsel

Tlf: 33 20 75 57

 

Randi Landmark
ansvar voksenavdelingen

Tlf: 32 11 75 00

Sindre Lobben
vikar, barne- og ungdomsbibliotekar

Tlf: 32 11 75 00

Sigrid Nordgulen
bibliotekar
avd. Sokna

Tlf: 40 92 44 77

Wenche Nyaas
biblioteksjef

Tlf: 92 23 01 49/32 11 75 00

 

 

Silje Havneraas Røstum
bibliotekar

Tlf: 32 11 75 00

Benedicte Charlotte Tyrikjær
ansvar barne- og ungdomsavdelingen

Tlf: 32 11 75 00