Gun Ingrid Aspelund
konsulent

Tlf: 32 11 75 00

Åse Bekkeheien
bibliotekar

Tlf: 32 11 75 00

Anne Gerd
Bjorvatn-Eneroth

bibliotekar
avd. Ringerike fengsel

Tlf: 33 20 75 57

 

 

Bente Bråten
bibliotekar 

Tlf: 32 11 75 00

 

Elin Dalseng
assistent
avd. Nes i Ådal

Tlf: 40 80 45 25

Kari Gustavson
konsulent

Tlf: 32 11 75 00

Randi Landmark
avdelingsleder voksenavdelingen

Tlf: 32 11 75 00

Sissel Haugen
avdelingsleder
avd. Ringerike fengsel

Tlf: 33 20 75 57

 

Sigrid Nordgulen
bibliotekar
avd. Sokna

Tlf: 40 92 44 77

Wenche Nyaas
biblioteksjef

Tlf: 92 23 01 49/32 11 75 00

 

 

Christian Ragnar Schach
bibliotekar

Tlf: 32 11 75 00

 

 

Benedicte Charlotte Tyrikjær
avdelingsleder barne- og ungdomsavdelingen

Tlf: 32 11 75 00