Avdelinger

I tillegg til hovedbiblioteket i Hønefoss, har Ringerike bibliotek avdelinger på Nes i Ådal, og på Sokna. Ringerike bibliotek har også ansvar for bibliotektilbudet ved Ringerike fengsel.