Bibliotekbesøk for 4. trinn

 

I samarbeid med Den kulturelle skolesekken Ringerike blir alle elevene på 4. trinn i kommunen invitert til besøk på hovedbiblioteket på våren

Elever på vei til biblioteket

Bibliotekbesøkene gjør at elevene blir kjent med biblioteket.
De blir tatt med på en liten omvisning og får lære litt om hva som er plassert hvor og hvordan de selv skal kunne orientere seg i samlingen.

Elevene får være med på bokprat og får presentert et utvalg fag- og fortellingsbøker. Målet med bokpraten er å underholde barna og samtidig pirre nysgjerrigheten og leselysten.

Til slutt er det satt av tid så alle kan gå rundt i biblioteket for å se nærmere på samlingene våre.

Elevene som ikke har eget lånekort fra før, kan få det i forbindelse med bibliotekbesøket. Foresatte registrerer barnet sitt som låner i forkant av besøket. Dette kan gjøres enten via appen Bibliofil eller på nett: https://ringerike.bib.no/cgi-bin/m2?mode=ln-kanskjenylaaner