I krigens kjølvann

I krigens kjølvann

Hva skjedde i Hole, Ringerike og Jevnaker under felttoget i april 1940, og hvordan ble hverdagen for sivilbefolkning, skoleverk, næringsliv og det politiske liv gjennom 5 års okkupasjon? Foredragsholder og historiker Gudmund Bakke tar oss med gjennom historiens tid...
Interessant møte med Vigdis Hjorth

Interessant møte med Vigdis Hjorth

Torsdag 27. august fikk publikum i en rekke bibliotek rundt om i Norges land besøke Litteraturhuset og overvære en samtale mellom Vigdis Hjorth og Marte Spurkland, gjennom at Litteraturhusets arrangement ble strømmet direkte. Opprinnelig var det meningen at kritiker...
Translate »