Familiemappe

Hvis dere er flere i familien som har lånekort, kan dere gi tilgang til hverandres mapper.

Dette kan særlig være nyttig om man har barn som er store nok til å gå på biblioteket på egenhånd og låne. For å få en god oversikt over hva som til enhver tid er på lån, kan man få innsyn i for eksempel barnas mapper. Det er den som skal “ses på” som må logge seg inn i MappaMi. Nederst i valget ”Min profil” finner du muligheten til å gi andre tilgang til å se din mappe.