Hva kan biblioteket tilby deg som student?

 

  • Lese- og studieplasser i stille rom
  • Tilgang til Internett med trådløst nettverk eller via kabel på lesesal
  • Veiledning i litteratursøk
  • Utskriftsmulighet
  • Lån av litteratur fra andre bibliotek

HUSK: Som student ved en høyskole/et universitet har du 
et skreddersydd bibliotektilbud gjennom ditt fagbibliotek. 
Du finner mer informasjon på deres hjemmesider.

Studiestedene forventer at studenter kjøper pensumlitteratur.

De fleste fagbibliotek har en pensumsamling til utlån til sine 
studenter, på korttidslån eller dagslån, og forutsetter at du henter bøkene.

Noen fagbibliotek sender pensumbøker til sine studenter. 
Oppgi gjerne Ringerike bibliotek som ønsket hentested. 
Vi kan ta imot og returnere bøkene ditt fagbibliotek sender deg. 

Ditt fagbibliotek har også støttelitteratur innen ditt fagområde, 
vet hvilke databaser og tidsskrifter som er aktuelle, 
og kan veilede deg i bruken av disse. 
Vær oppmerksom på at stadig flere fagbøker 
finnes i elektronisk utgave, og at det ofte kreves innlogging for å få tilgang.

Er du innlogget i Oria kan du administrere lån og bestille bøker.
Vi kan veilede deg i søk og bestilling av bøker i Oria.