Forhåndsvarsel

Du kan be om å få forhåndsvarsel på e-post, slik at du lettere kan unngå å få purregebyr.
Forhåndsvarsel sendes ut tre dager før lånet forfaller. 

Forhåndsvarsel er noe du kan ordne selv i MappaMi, eller du kan henvende deg til biblioteket, så hjelper vi deg.

Tips: Hvis du har barn som går på biblioteket og låner uten at du er med, kan du sette opp din egen e-postadresse på barnets kort,
da er det du som får forhåndsvarsel og kan hjelpe barnet ditt med å holde kontroll på lånene.