Gebyrer og erstatninger

 

Gebyrer
Bibliotekets gebyrsatser vedtas av Kommunestyret, sist justert desember 2017.

For bøker, lydbøker, språkkurs. film  og musikk:
1. varsel :  40,- kr
2. varsel :  80,- kr
3. varsel :  Erstatningskrav

Filmer og hurtiglåns-bøker (1 ukes lånetid) purres med en gang lånefristen overskrides.

Purregebyr kan betales på nett med kredittkort eller VIPPS. Logg deg på i MappaMi og følg oppskriften.

Tap av lånekort
Det koster kr 20,- å få nytt lånekort.

Erstatninger
Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser. Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis, vurderes spesielt. Kravene blir forfulgt med inkasso. Adresseforandring og tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Dersom lånereglene ikke overholdes, kan det medføre tap av låneretten.

Translate »