Gebyrer og erstatninger 

Gebyrer

Bibliotekets gebyrsatser vedtas av Kommunestyret, sist justert desember 2021.

1. varsel :  0,- kr
2. varsel :  0,- kr
Hvis materialet ikke leveres etter 2. varsel, sendes det ut erstatningskrav. Et gebyr på 105,- kr kommer i tillegg.

Tap av lånekort
Det koster kr 24,- å få nytt lånekort.

Erstatninger Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser.
Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis, vurderes spesielt.
Kravene blir forfulgt med inkasso.
Adresseforandring og tap av lånekort må straks meldes til biblioteket.

Dersom lånereglene ikke overholdes, kan det medføre tap av låneretten.