Låneregler

Lånekort. Alle innbyggere kan få lånekort, uavhengig av kommunegrenser.
Det er gratis å opprette lånekort, og det er gratis å låne.
Lånekortet er et personlig verdidokument.
For å opprette lånekort må du ha legitimasjon med bilde.  
Du kan få lånekort fra du har fylt 6 år, eller har begynt på skolen.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
Hvis du mister eller ødelegger lånekortet, må du betale for et nytt.
Ta med lånekort for å kunne låne, eller ha tilgang til biblioteket utenom betjent tid.

Man kan låne så mye man vil. Lånetid: 4 uker. Lån kan forlenges, men ikke hvis noen venter eller maksimal lånetid er overskredet. Ved lån av film følges filmens aldersgrense.

Gebyr: Låner plikter å overholde lånetiden. Hvis ikke lånetiden overholdes blir låner purret, og biblioteket krever gebyr. Kommunestyret vedtar gebyrsatsene.

Reservering: Låner kan reservere materiale som er utlånt. Biblioteket gir beskjed når materialet kan hentes.

Fjernlån: Lån fra andre bibliotek er mulig. Da gjelder eierbibliotekets regler. Materialet hentes og leveres på Ringerike bibliotek.

Erstatningsansvar: Låner er ansvarlig og erstatningspliktig for det som blir lånt på eget lånekort. Foresatte er ansvarlig for sine barns lån.

Endring i kontaktinformasjon: Låner plikter å gi beskjed om endring av adresse, telefonnummer og
e-postadresse.

Velkommen som låner!