Kort om personvern og bibliotek


Hvordan Ringerike bibliotek håndterer dine personopplysninger

Ringerike kommune er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Bibliotek-Systemer As er grunnlegger og driftsansvarlig for systemet Ringerike bibliotek bruker for å registrere og behandle dine persondata, og er driftsansvarlig for alle bibliotekene i Norge som benytter seg av biblioteksystemene Bibliofil og eBokBib. 

For å ha et fungerende og effektivt system har biblioteket behov for å lagre en del personopplysninger om deg. Eksempler på persondata som lagres:

* Navn
* Alder
* Fødselsdato
* Kjønn
* E-post
* Mobil/telefonnummer

Trykk her for en fullstendig oversikt over hvilke personopplysninger som lagres

For mer informasjon kontakt biblioteket via e-post (bibliotek@ringerike.kommune.no) eller spør i skranken hvis du vil vite mer om hvilke personopplysninger som lagres.