Meråpent

Trenger du et sted å lese, gjøre lekser, finne informasjon, låne? Nå kan du få adgang til hovedbiblioteket og avdeling Sokna også utenom betjent åpningstid. Det vil si klokka 09.00 – 21.00 alle dager!

Hovedbiblioteket
Selvbetjent avtale Ringerike bibliotek
Meråpent infobrosjyre Ringerike bibliotek

Avd. Sokna
Selvbetjent avtale avd. Sokna
Meråpent infobrosjyre avd. Sokna

Hva er det meråpne bibliotek?
Det meråpne bibliotek er en bibliotekløsning som gir deg tilgang til selvbetjent bibliotek utenom den betjente åpningstiden.

Selvbetjent betyr at personalet ikke yter service i dette tidsrommet.
Vær oppmerksom på at personalet kan være til stede i den ubetjente åpningstiden, men det er da for å gjøre andre arbeidsoppgaver. Tilbudet gjelder for alle over 15 år som har undertegnet avtale. Er du mellom 15-18 år, må du ha underskrift av foresatte, og foresatte må møte i biblioteket sammen med deg når avtalen inngås.

Selvbetjening
Du kan benytte deg av flere av bibliotekets tilbud. Du kan låne og levere inn bøker, hente bestilt materiale, lese aviser og tidsskrifter, og benytte deg av trådløst nettverk.

Lån og innlevering
Lån og innlevering gjøres på selvbetjeningsautomater. Følg veiledningen på automatene. Alarmen utløses dersom du forlater lokalet uten å ha registrert lånene dine.

Bestilt materiale
Dersom du har fått beskjed om å hente reservert eller bestilt materiale, får du samtidig et bestillingsnummer. Alt materiale som er klart til henting står i nummerrekkefølge på reolen med bestillinger. Husk å låne det ut på automaten når du har funnet din bestilling.

Slik får du adgang i ubetjent tid
Du må være registrert kunde og ha gyldig lånekort og PIN-kode. For å få adgang til det selvbetjente biblioteket på kveldstid, må du også skrive under på en avtale med biblioteket. Kontakt personalet i betjent åpningstid dersom du ønsker å registrere deg.

Videoovervåkning
Det er videoovervåkning i biblioteklokalet. Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Døra er låst utenfra når du oppholder deg i lokalet. Forlat biblioteket når det stenger kl. 21.00. Opphold skjer på eget ansvar.

Vårt felles bibliotek
Det meråpne bibliotek bygger på et tillitsforhold mellom bruker og bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, og du oppfordres derfor til å passe godt på det, vise hensyn til andre og holde ro og orden. Biblioteket er en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Hærverk anmeldes til politiet. Misbruk kan medføre utestengelse.

Åpningstider Hovedbiblioteket og avdeling Sokna
Alle dager 09.00-21.00
NB! Avdeling Sokna er stengt i juli.

Det betjente bibliotek – Hovedbiblioteket
Mandag og fredag: 11.00-15.30
Tirsdag, onsdag og torsdag: 11.00-18.30
Lørdag: 10.00-14.00

Det betjente bibliotek – avd. Sokna
Tirsdag: 10.00 – 14.00

Torsdag: 16.00 – 19.00

OBS: I ferier kan det være endrede betjente tider, følg med på egne annonseringer.