Regler for skole- og barnehagekort og lån av bokkasser

 

Biblioteket kan skrive ut lånekort til skoler og barnehager som ønsker å låne bøker til bruk i klassen eller barnehagen. Tilbudet gjelder skoler og barnehager i Ringerike kommune.

 

Skolekort skrives ut på skolen ved den enkelte lærer, barnehagekort på barnehagen eventuelt på den enkelte avdeling ved styrer eller avdelingsleder. Kortet tas vare på av den enkelte lærer/avdeling.

Skole- og barnehagekort kan brukes til å låne bøker fra barne- og ungdomsavdelingen. Bøker fra voksenavdelingen og film lånes ikke ut på institusjonskort.

Lånetid er 4 uker.

Lånet kan forlenges med 4 nye uker inntil to ganger via MappaMi på nettadressen  https://ringerike.bib.no/cgi-bin/mappami, eller man kan ringe biblioteket og be om fornyelse.

For å komme inn i MappaMi kreves lånenummer (11-sifret tall (gule kort) eller N + 9-sifret tall (blå kort)) og pinkode (4-sifret tall). Lånenummer står på lånekortet. Kontakt biblioteket hvis det er tvil om pinkode.

Vi regner med normal slitasje på bøkene, men ut over det må de oppbevares og behandles slik at de ikke tar skade. Blir bøkene stående kaldt og fuktig, blir de «bulkete» og levetiden reduseres. Takk for at dere tar hensyn til dette.

Translate »