Utskrift, kopi og skanning

På biblioteket kan du kopiere, ta utskrifter og skanne dokumenter til e-post.

Utskrifter kan du bestille fra bibliotekets publikumsPCer eller fra egen PC eller mobiltelefon.
Utskriftene bestilles på print.princh.com – for å velge Ringerike biblioteks skriver, tast inn skriver nr 100887.

Utskriftene koster kr 3,- per side for svart/hvitt. Fargeutskrift kr 11,- per side. Kun A4.

Skanning koster kr 24,- per sending.

Priser for kopiering:
A4 svart/hvitt: 3,- kr pr side
A4 farge: 11,- kr per side
A3 svart/hvitt: 5,- kr per side
A3 farge: 23,- kr per side

Biblioteket kan også attestere “Rett kopi” til følgende priser:
A4 svart/hvitt: 6,- kr per side
A4 farge: 14,- kr per side
A3 svart/hvitt: 8,- kr per side
A3 farge: 26,- kr per side